ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  
Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TECHNO-CSEK Vállalkozó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 15/F.; cégjegyzékszám: 01-09-363261; adószám: 10954395-2-42; a továbbiakban: Megrendelő) és a Vállalkozó között (a továbbiakban együttesen: Felek) létrejött vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét – képezik.

Jelen ÁSZF a Felek között építési-szerelési munka kivitelezésére kötött Szerződés 1. számú mellékletét, elválaszthatatlan részét  képezi.  

A Vállalkozó azon szerződés aláírásával, amely szerződés a jelen ÁSZF melléklete, a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul elfogadta/elfogadja, illetve vállalta/vállalja, hogy annak rendelkezéseit – amennyiben a Felek eltérően nem rendelkeznek – a Felek szerződéses jogviszonyának vonatkozásában maradéktalanul betartja. 

...

A teljes szerződési feltételek a PDF ikonra kattintva érhető el! 

Technocsek ÁSZF letöltése